Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Lĩnh vực: Nhà ở
Lệ phí: Không quy định.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của chủ sở hữu
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Đối với cá nhân:            

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở.

Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối với nhà ở;

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ: 02593.826.223
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước