Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư
Lĩnh vực: Nhà ở
Lệ phí: Theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà chung cư
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm).
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD;

- Bản tự kê khai, đánh giá phân hạng nhà chung cư của tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh hạng nhà chung cư theo mẫu quy định tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 31/2016/TT-BXD;

- Bản sao có chứng thực quyết định công nhận hạng nhà chung cư đang còn thời hạn.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thông tin liên hệ: 02593.826.223
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước