Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan ch
Lĩnh vực: Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Lệ phí: Không có. (Chi phí để thực hiện được tính trong tổng mức đầu tư và do Chủ đầu tư thanh toán theo thực tế).
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày làm việc kể từ khi kết thúc kiểm tra
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)
Thành phần nhận hồ sơ: Gửi 01 báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
Thông tin liên hệ: 02593.820.640
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước