Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tên thủ tục: Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin
Lĩnh vực: Giám định tư pháp xây dựng
Lệ phí: Không có
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Quy trình thủ tục: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận (địa chỉ: số 44, đường 16 tháng 4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm)
Thành phần nhận hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ: Văn bản đề nghị trong đó có thông tin điều chỉnh và các tài liệu chứng minh về thông tin điều chỉnh kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thông tin liên hệ: 02593.820.640
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước