Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Góp ý dự thảo Đề án bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019-2025 
22/08/2019 
 

Thực hiện Công văn số 1836/UBND-VX ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc xây dựng Đề án bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ;

Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động của loại hình Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2019 – 2025 gửi đến Quý cơ quan, đơn vị tham gia đóng góp ý kiến. (Đính kèm bản Dự thảo Đề án)

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Sở VHTTDL trước ngày 28/8/2019 để bổ sung, chỉnh sửa gửi thẩm định và trình UBND tỉnh theo quy định. Nếu sau thời gian trên Quý cơ quan, đơn vị không có văn bản góp ý gửi về Sở VHTTDL xem như đã đồng ý với Dự thảo Đề án.


Nội dung dự thảo: 
DỰ THẢO ĐỀ ÁN SỞ VHTTDL.doc
DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH .doc
DỰ TOÁN KINH PHÍ GỬI UBND TỈNH.doc
Đoàn Minh Đạt