Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
UBND tỉnh phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 
23/03/2021 
 

Ngày 03/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 1007/KH-UBND “Phát động đợt thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”.

Theo đó, chủ đề của đợt thi đua được xác định là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”. Thông qua phát động đợt thi đua nhằm mục đích: Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt được ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra; tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; các tổ chức phụ trách bầu cử hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đúng thực chất, không chạy theo thành tích; lựa chọn, bầu đủ số lượng đại biểu là những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tổ chức đợt bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ theo qui định, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường, chủ động tổ chức thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng nội dung, tiến độ kế hoạch công tác bầu cử của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.

 

Hồng Trinh (Văn phòng Sở).