Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 
22/01/2021 
 
Ngày 22/01/2021, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 08/KH-SVHTTDL về việc Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét, bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

Nội dung Kế hoạch:  KH 08 signed.pdf