Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Thực trạng việc triển khai các chương trình phối hợp về công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và một số đề xuất 
21/12/2020 
 

Xây dựng và phát triển công tác thư viện là một trong những giải pháp hữu hiệu để xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, xây dựng thành công xã hội học tập trong cộng đồng dân cư  trên địa bàn tỉnh.

          Trong những năm qua, song song với việc triển khai các Kế hoạch thực hiện Đề án về đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời trong thư viện và xây dựng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư thì các Chương trình phối hợp về công tác thư viện tại địa phương cũng đã được ký kết.

Từ năm 2013 đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các Bộ, Ngành Trung ương ban hành hàng loạt các Chương trình phối hợp về công tác Thư viện. Kể từ đó đến nay, Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã nỗ lực tham mưu, triển khai các Chương trình phối hợp công tác phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các Sở ngành tại địa phương về công tác thư viện. Một số Chương trình phối hợp đã được ký kết như:Chương trình phối công tác số 1464/CTr-SVHTTL-STTTT ngày 14/11/2013 giữa  Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tăng cường tổ chức hoạt động phục vụ sách, báo tại các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã giai đoạn 2013-2020 ; Chương trình phối hợp số 699/CTPH-SVHTTDL-TGSC ngày 14/7/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận và Trại giam Sông Cái về việc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân tại Trại giam Sông Cái giai đoạn 2015 - 2018; Chương trình phối hợp công tác số 1041/CTr-SVHTTDL-SGDĐT ngày 27 tháng 9 năm 2016, về việc phối hợp công tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong các thư viện giai đoạn 2016-2020; Chương trình phối hợp công tác số 678/CTPH-CAT-SVHTTDL trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thư viện và đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, học tập suốt đời trong hệ thống thư viên Công an nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Từ những Chương trình phối hợp giữa các Sở, ngành của địa phương về công tác thư viện, Thư viện Tỉnh đã cụ thể hóa triển khai các hoạt động về công tác thư viện với các cơ quan, ban ngành, đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh. Tùy từng đối tượng phục vụ cụ thể mà thư viện tỉnh phối hợp với các đơn vị đầu mối triển khai các hoạt động thư việncho phù hợp.

Đến nay có thể nói, hầu hết các Đề án, Chương trình phối hợp về công tác thư viện đã được triển khai tại địa phương bằng các Chương trình, Kế hoạch cụ thể. Các mô hình phối hợp phục vụ sách báo, tổ chức các hoạt động thư viện đã thu hút được nhiều đối tượng bạn đọc, người dân quan tâm, ngày càng có nhiều các cơ quan, đơn vị, ban ngành và người dân tham gia vào các hoạt động của thư viện. Từ năm 2015 Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp phục vụ lưu động và luân chuyển sách đến 172 thư viện, tủ sách của các đơn vị cơ sở và đến năm 2020 Thư viện tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp luân chuyển và phục vụ lưu động đến 290 thư viện, tủ sách của các thư viện cơ sở trên địa bàn. Có thể khẳng định công tác phục vụ lưu động và luân chuyển sách báo đến các tủ sách, thư viện cơ sở là thành tích nổi bật của Thư viện tỉnh Ninh Thuận năm 2020, trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh covid 19 và thời gian di dời trụ sở kéo dài. Thành công nhất vẫn là mô hình phối hợp phục vụ sách báo với Trại giam Sông Cái (ngoài việc luân chuyển sách báo theo định kỳ hàng năm thư viện tỉnh đều phối hợp tổ chức các hoạt động như Hội Báo Xuân, ngày hội sách cho phạm nhân, thi kể chuyện theo sách, tuyên truyền giới thiệu sách, thi tìm hiểu Hiến pháp 2013, thi đọc sách viết cảm nhận); các điểm Bưu điện - Văn hóa xã (luân chuyển sách báo, phục vụ lưu động trực tiếp tại một số điểm BĐ-VH xã được Bưu điện Tỉnh chọn để phục vụ theo định kỳ) và một số đơn vị lực lượng vũ trang. Mô hình phối hợp với ngành Giáo dục & Đào tạo ở địa phương đã và đang có những triển vọng tốt hơn nhất là từ khi Thư viện tỉnh Ninh Thuận nhận được Dự án xe thư viện lưu động đa phương tiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà đơn vị chủ lực là Vụ Thư viện vận động Quỹ Thiên Tâm – Tập đoàn Vingroup tài trợ.

          Mặc dù vậy nhưng các Chương trình phối hợp về công tác thư viện tại địa phương vãn chưa mang lại kết quả như mong muốn.

Có Chương trình phối hợp triển khai chưa đạt kết quả cao. Ví dụ như mô hình phối hợp với ngành giáo dục tại địa phương tưởng như nếu được ký kết thì sẽ thành công nhất, nhưng ngược lại có thể nói mô hình này hiện nay ở Ninh Thuận đang khó thực hiện được một cách đồng bộ như nội dung Chương trình đã ký kết giữa ngành VHTTDL và ngành GD&ĐT cũng như Kế hoạch triển khai giữa TVT và Phòng Giáo dục Trung học (nay là Phòng Nghiệp vụ dạy học) - Sở GD&ĐT. Lý do một phần sự vào cuộc của ngành Giáo dục & Đào tạo chưa đủ mạnh, chưa thật sự coi trọng công tác quản lý, nâng hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện trường học, chưa có những chế độ ưu đãi, khuyến khích cán bộ làm công tác thư viện trường, chưa có giải pháp đưa văn hóa đọc là một nhiệm vụ bắt buộc trong đội ngũ giáo viên và học sinh, thầy và trò phải tập trung quá nhiều cho công tác dạy và học trong chương trình phổ thông,...mặt khác vốn tài liệu của kho sách luân chuyển thư viện tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu của tất cả giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh. Vốn sách kho luân chuyển Thư viện Tỉnh chủ yếu được bổ sung từ Chương trình Mục tiêu Quốc gia về thư viện và từ các nguồn sách tặng của các cơ quan, ban ngành và các nhà sách, nhà xuất bản, Thư viện Tỉnh chưa đượcbố trí nguồn kinh phí riêng để bổ sung cho kho sách luân chuyển. Hàng năm kinh phí bổ sung sách của thư viện tỉnh được cấp chỉ dao động từ 150 triệu đến 160 triệu đồng/năm.

Một số mô hình phối hợp được cho là khá hiệu quả ở Ninh Thuận là mô hình phối hợp với Bưu điện - Văn hóa xã và các đơn vị lực lượng vũ trang thì đến nay cũng đang cảm thấy bị hụt hơi nếu không có kinh phí tiếp tục bổ sung cho vốn tài liệu kho luân chuyển. Thư viện tỉnh đã phối hợp với bưu điện tỉnh phục vụ các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh từ những năm 1999, phối hợp phục vụ các thư viện, tủ sách của các đơn vị lực lượng vũ trang từ những năm 2005 đến nay nên hiện nay sách đã không thể thỏa mãn nhu cầu đọc của các đơn vị cơ sở. Chính vì vậy mà năm 2020các đơn vị luân chuyển mới tăng, tuy nhiên các đơn vị luân chuyển cũ lại có chiều hướng giảm.

Năm 2020, một số Chương trình phối hợp về công tác thư viện của Bộ VHTTDL với một số bộ ngành Trung ương đã được tổng kết và tiếp tục sang một giai đoạn mới, một số Chương trình phối hợp đang tiếp tục triển khai. Tại Ninh Thuận cần có giải pháp gì để các Chương trình phối hợp về công tác thư viện trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả hơn? Để trả lời cho câu hỏi này cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền và các cơ quan, ban ngành nhất là các đơn vị tham gia ký kết các Chương trình phối hợp về công tác thư viện tại địa phương và Thư viện tỉnh phải giữ vai trò trung tâm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện.

Qua thực trạng việc triển khai các Đề án, Chương trình phối hợp về công tác thư viện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận như đã nêu trên, với cương vị là một viên chức đã từng gắn bó với sự nghiệp phát triển thư viện tỉnh nhà trong nhiều năm qua,tôi xin mạnh dạn đưa ra một số kiến nghị, đề xuất như sau:

           Đối với Bộ VHTTDL: Tiếp tục có Chương trình hỗ trợ về sách, phương tiện chuyên dụng và một số nội dung hỗ trợ khác hoặc xây dựng các Đề án, Dự án cấp Quốc gia cho hoạt động thư viện ở các tỉnh còn khó khăn, thiếu nguồn vốn để phát triển hoạt động thư viện tại địa phương.

           Đối với UBND các cấp và các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh:

           Quan tâm hơn đến việc triển khai các Đề án, Kế hoạch, chương trình công tác,... liên quan đến hoạt động thư viện, xây dựng xã hội học tập, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đã được ký, ban hành tại địa phương;

Tăng kinh phí bổ sung sách cho hệ thống thư viện công cộng và kinh phí bổ sung cho kho sách lưu động tại thư viện tỉnh; Xem xét tăng kinh phí cho công tác phục vụ lưu động của Thư viện Tỉnh (xăng xe, con người, công tác truyền thông, vận động,...) giống như Đội Thông tin tuyên truyền lưu động;

           Quan tâm tạo điều kiện, chế độ ưu đãi, khuyến khích cán bộ làm công tác thư viện ở cơ sở tích cực tham gia các hoạt động luân chuyển sách, báo phục vụ cộng đồng (nhất là đối với hệ thống thư viện trường học);

           Xem xét định biên cán bộ thư viện trong hệ thống thư viện công cộngcho phù hợp và mô hình thư viện huyện trực thuộc cơ quan quản lý cùng cấp để đủ năng lực triển khai các yêu cầu, nhiệm vụ của hệ thống thư viện công cộng tại địa phương đáp ứng nhu cầu phục vụ cộng đồng đúng theo định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra./.

                                                                                   Phạm Thị Thơm

                                                                  

 
Tin đã đưa