Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Thông báo
Thông báo
Thông báo tham gia Cuộc thi Sáng tác Biểu trưng “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” 
19/03/2021 
 

Nhằm lựa chọn được mẫu Biểu trưng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” có ý nghĩa phù hợp nhất để sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, phát triển sự nghiệp ngành quảng cáo tại Việt Nam; tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo nhân dân về ý nghĩa, vai trò quan trọng và sự phát triển không ngừng của ngành quảng cáo trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; thúc đẩy sự sáng tạo, tôn vinh những đóng góp to lớn của các cá nhân, tổ chức, tập thể trong hoạt động quảng cáo; thể hiện được vị thế, tiềm năng của ngành quảng cáo Việt Nam trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế đất nước.Với mục địch trên, Cục Văn hóa cơ sở đã tổ chức cuộc thi Sáng tác Biểu trưng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”, đồng thời triển khai thực hiện Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu quốc gia: “Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam” giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận trân trọng Thông báo việc tham giacuộc thi Sáng tác Biểu trưng (Logo) “Quảng cáo sáng tạo Việt Nam”tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước.

Đính kèm thông tin chi tiết: The le thi sang tac logo.pdf

Hoàng Nga (QLVHGĐ)