Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Thanh tra Bộ VHTTDL triển khai sơ kết tình tình thực hiện các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VHTTDL 
02/03/2021 
 

Để chuẩn bị Hội nghị toàn quốc về sơ kết về tình hình thực hiện các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Thanh tra Bộ VHTTDL đã có văn bản số 12/TTr-THTCD về triển khai sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày  16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan; Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 (phần quy định về quyền tác giả, quyền liên quan); Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐCP ngày 27/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Nội dung sơ kết chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, phổ biến các Nghị định nêu trên đến các tổ chức và cá nhân là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính; tổ chức, cá nhân có liên quan (kết quả đạt được, hạn chế, bất cập). Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan. Hành vi còn thiếu, không có để xử lí những trường hợp phát sinh trên thực tế, đề nghị bổ sung. Hành vi không còn phù hợp với quy định hiện hành, đề nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ. Những khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan. Số lượng các trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, Nghị định số 28/2017/NĐCP ngày 20/3/2017 (phần về quyền tác giả, quyền liên quan), Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao… Hội nghị toàn quốc dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2021.

                              Lê Lương Dự