Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện 
28/06/2021 
 

Ngày 28/6/2021, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 2249/BVHTTDL-TV về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong hệ thống thư viện.

Theo đó, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống thư viện, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố có văn bản chỉ đạo hệ thống thư viện trên địa bàn thực hiện các nội dung như: Nghiêm túc thực hiện Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19; Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và chính quyền địa phương.

Các thư viện cần đổi mới việc cung ứng dịch vụ thư viện theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, thông qua không gian mạng phục vụ người sử dụng. Triển khai các hoạt động thư viện trên tinh thần linh hoạt, sáng tạo, vừa bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vừa bảo đảm nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức và hỗ trợ việc học tập của người dân.

Tiến Thành