Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
11/06/2021 
 

Trong thời gian qua, thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục; các ngành, các địa phương trong tỉnh đã có sự quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường, các ngành, các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình tuyên truyền, giáo dụcđạo đức lối sống trong gia đình;xây dựng quy tắc văn hóa ứng xử của học sinh trong các trường THCS, THPT; tăng cường các hoạt động ngoại khóa nhằmtrang bị kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng quy chế đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về các vấn đề như: Quy tắc văn hóa ứng xử trong gia đình với những nguyên tắc cơ bản "Tôn trọng – bình đẳng – yêu thương – chia s"; giáo dục giới tính, phòng ngừa xâm hại tình dục; phòng ngừa tiêu cực của mạng xã hội; kỹ năng lắng nghe, tôn trọng ý kiến góp ý phê bình...Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống bạo lực học đường còn được lồng ghép thông qua xây dựng các tiểu phẩm, viết truyện ngắn, tổ chức thi hùng biện, các buổi sinh hoạt lớp của học sinh... từ đó đã tạo sức lan tỏa, khơi dậy ý thức và trách nhiệm của học sinh trong công tác phòng, chống bạo lực học đường.

Thiết nghĩ, công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được các sở ngành, địa phương thực hiện trong thời gian qua là rất thiết thực và hiệu quả. Bởi vì mỗi học sinh tham gia vào các hoạt động của mô hình sẽ trở thành tuyên truyền viên tích cực ngay tại trường; đồng thời khi trở về gia đình các em sẽ là những thành viên có cách ứng xử văn hóa đúng mực với các thành viên trong gia đình, từ đó lan tỏa ra cộng động và xã hội.

                                                                        Phạm Thị Xuân Hương