Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Tạm dừng đón khách tham quan tại Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận 
18/05/2021 
 

Căn cứ Công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong diễn biến tình hình mới; thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận; Ban Giám đốc Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức họp khẩn và tiến hành triển khai tạm dừng đón khách tham quan tại Bảo tàng Ninh Thuận và Di tích tháp Pô Klong Garai, kể từ ngày 12/5/2021đến khi có thông báo mới.

Trong những ngày qua, Bảo tàng tỉnh Ninh Thuậnđã triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại đơn vị, đặc biệt là quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công văn số 2271/UBND-VXNV ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận, Công văn số 808/SVHTTDL-VP ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Đổng Văn Nhường - Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận
 
Tin đã đưa