Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Tin tức - Sự kiện
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNinh Thuận hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 
02/06/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2562/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch phát động đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành hưởng ứng phong trào thi đua bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2021.

 Theo đó, thông qua thực hiện Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Nội dung phong trào thi đua trọng tâm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy,chi bộ, chính quyền đối với công tác an toàn thực phẩm;toàn thể công chức, viên chức người lao động được tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản có liên quan đến công tác an toàn thực phẩm.

Toàn ngành phấn đấu có 100% công chức, viên chức và người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và quán triệt các văn bản chỉ đạo có liên quan đến công tác an toàn thực phẩm;phối hợp tốt với các ngành, các cấp, các tổ chức hội, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến an toàn thực phẩm.

 

                                                                                                      Minh Sương