Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Cải cách hành chính SVH
Cải cách hành chính SVH
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lại Tổ kiểm tra cải cách hành chính, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính 
23/04/2020 
 

Thực hiện Công văn số 1138/UBND-VXNV ngày 07/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao,

Ngày 23/4/2020, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 239/QĐ-SVHTTDL về việc tổ chức lại Tổ Kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật,  kỷ cương hành chính Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (thay thế Quyết định số 271/QĐ-SVHTTDL ngày 23/10/2018).

 Tổ Kiểm tra có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính kết hợp với việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và của Lãnh đạo Sở giao đối với các phòng, đơn vị trực thuộc./.

 Nội dung Quyết định: QD 293_signed.pdf

Đoàn Minh Đạt

 

 
Tin đã đưa
(21/06)
(16/03)
(19/11)
(25/09)
(15/09)
(14/04)
(16/03)
(02/02)
(02/01)
(30/12)