Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Thông tư số 75/2020/TT-BTC về phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm  (31/08/2020)
Theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC, kể từ ngày 12/8/2020 đến hết ngày 31/12/2020, các loại phí trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được điều chỉnh giảm 10% so với quy định hiện hành tại Biểu phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 75/2020/TT-BTC.