Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng ban chuyên môn
VĂN PHÒNG SỞ  (07/05/2021)
SỐ ĐIỆN THOẠI: VĂN THƯ: 02593.822627 - VĂN PHÒNG: 02593.3922089;
EMAIL: sovhttdl@ninhthuan.gov.vn
PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH  (07/05/2021)
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3826279 ; 0259.38222626
PHÒNG QUẢN LÝ THỂ THAO VÀ DU LỊCH  (07/05/2021)
SỐ ĐIỆN THOẠI: 0259.3822750 (THỂ THAO); 0259.3826048 (DU LỊCH)
THANH TRA SỞ  (11/05/2021)
ĐIỆN THOẠI: 0259.3835328