Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Ninh Thuận qua 3 năm thực hiện chiến lược phát triển các ngành Công nghiệp Văn hóa Việt Nam 
22/06/2020 
 

Trong 3 năm qua, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; việc thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Trên cơ sở quán triệt và để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 1105/KH-UBND ngày 30/3/2017; tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương về vị trí, vai trò của các ngành công nghiệp văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội; huy động sự tham gia rộng rãi, có hiệu quả của các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Bên cạnh đó để thu hút và hỗ trợ đầu tư, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo và ban hành  các chính sách ưu đãi; đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư phát triển các ngành công nghiệp văn hóa sẵn có lợi thế, tiềm năng của tỉnh như: Nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa. Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tăng cường đầu tư vào các hoạt động sáng tạo văn hóa, sản xuất các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Đồng thời tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ đầu tư phát triển nguồn nhân lực, quảng bá, phát triển thị trường văn hóa, tạo mối liên kết thị trường về ngành nghề và khu vực cho các ngành công nghiệp văn hóa; đa dạng hóa các mô hình đầu tư. Khuyến khích hình thành và phát triển các loại quỹ đầu tư trong lĩnh vực văn hóa. Tăng cường vai trò của các tổ chức hiệp hội ngành nghề trong việc đầu tư, như hiệp hội du lịch, quảng cáo… hỗ trợ phát triển các hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối, phổ biến và tiêu dùng các sản phẩm và dịch vụ văn hóa. Từng bước hình thành cộng đồng người tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ văn hóa ở trên địa bàn tỉnh thông qua hoạt động quảng bá, nâng cao khả năng tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của công chúng, phát huy vai trò tuyên truyền, giáo dục của các đơn vị, tổ chức văn hóa nhằm phát triển công chúng, người tiêu dùng về năng lực hiểu biết, cảm thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa trên địa bàn các huyện, thành phố. Kết quả đạt được của một số ngành công nghiệp văn hóa đặc thù trên địa bàn tỉnh như sau:

Về du lịch văn hóa: tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát triển đầu tư các loại hình du lịch văn hóa, đặc biệt là du lịch di sản, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng… Liên kết vùng, địa phương xây dựng, khai thác tour, tuyến du lịch, phát triển các loại hình du lịch. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch văn hóa, tập trung thu hút khách du lịch văn hóa có khả năng chi trả cao và lưu trú dài ngày; sản xuất các sản phẩm du lịch văn hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách du lịch trong và ngoài nước. Triển khai kế hoạch xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kinh doanh dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan, du lịch của tỉnh, các di tích quốc gia đặc biệt, bảo tàng, các làng nghề thủ công truyền thống, khu vui chơi giải trí, xây dựng các thương hiệu du lịch quốc gia. Quản lý, khai thác và phát huy một cách phù hợp các giá trị văn hóa trong quá trình phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Xúc tiến, quảng bá rộng rãi sản phẩm du lịch văn hóa trong và ngoài nước. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch văn hóa, đặc biệt đối với nhân lực quản lý, hướng dẫn viên, thuyết minh viên và nhân lực phục vụ trực tiếp khách du lịch. Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm trong nước và quốc tế như: chương trình kết nối điểm đến, phát động thị trường, các chương trình Road show (chương trình biểu diễn ngoài trời) du lịch. Quảng bá du lịch Ninh Thuận thông qua một số bộ phim nổi tiếng có cảnh quan đẹp tại Ninh Thuận.

Về điện ảnh: Việc triển khai đầu tư phát triển điện ảnh tại địa phương có chuyển biến tích cực. Đội chiếu bóng miền núi của tỉnh thực hiện 750 buổi chiếu/năm. Nội dung phim được cập nhật và bổ sung phong phú, phù hợp với thị hiếu của người dân, nhất là đồng bào miền núi. Nhờ vậy, các tuần phim chào mừng và kỷ niệm các ngày lễ lớn: “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngày Quốc khánh 2/9... và những buổi chiếu phục vụ Nhân dân đều thu hút đông đảo người xem. Song song với việc phát triển lĩnh vực thuộc nhà nước  đầu tư, địa phương luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức  mạnh dạn đầu tư các loại hình về lĩnh vực điện ảnh, Rạp chiếu phim công nghệ mới tại Siêu thị VinCom gồm 4 phòng chiếu hoạt động hiệu quả đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân địa phương.

Về nghệ thuật biểu diễn: từng bước xây dựng và hoàn thiện chính sách đào tạo nguồn nhân lực; chính sách khuyến khích tài năng, sáng tạo, ưu đãi văn nghệ sĩ; chính sách xã hội hóa nghệ thuật biểu diễn. Mở rộng giao lưu, hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực và tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn. Chú trọng đầu tư phát triển thị trường cho các tác phẩm sân khấu, âm nhạc, các chương trình biểu diễn chuyên và không chuyên. Khuyến khích các doanh nghiệp tại địa phương đầu tư kinh doanh lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống dân tộc kết hợp với các loại hình nghệ thuật đương đại, tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng cao, thể hiện được tính sáng tạo, độc đáo của nghệ thuật truyền thống, đặc trưng của địa phương.  Đoàn nghệ thuật của tỉnh tham gia các cuộc thi trong nước đạt nhiều giải cao. Khuyến khích và hỗ trợ các văn nghệ sỹ tham gia học tập, bồi dưỡng, biểu diễn và các hoạt động liên quan khác.

Về mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm: chú trọng tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của lĩnh vực đối với sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, bên cạnh đó định hướng cho các nghệ sĩ quan điểm sáng tác, khuyến khích tính sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ  liệu… tạo điều kiện quảng bá tác phẩm trên mọi kênh thông tin.

Về quảng cáo: tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động quảng cáo phát triển; thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động quảng cáo ngoài trời. Triển khai nhiều hình thức quảng cáo, phương thức mới hiện đại, chất lượng. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong lĩnh vực quảng cáo, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 Phê duyệt Quy hoạch về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đa dạng hóa các hình thức quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài trời và trên sản phẩm, dịch vụ văn hóa, du lịch. Đội ngũ thiết kế quảng cáo ngày càng phát triển; khả năng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong hoạt động quảng cáo ngày càng được nâng cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có trên 10 công ty, doanh nghiệp quảng cáo được trang bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, bộ máy hoạt động đáp ứng mọi phương diện đối với công nghệ quảng cáo mới của khu vực.

Thời gian tới, các ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương liên quan đến việc triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch số 1105/KH-UBND ngày 30/3/2017 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành, đơn vị liên quan trong việc thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển theo định hướng chung là đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân tỉnh nhà, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1755/QĐ-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ./.

Não Thiên Hằng Nga

(Phòng QLVHGĐ)


 
Tin đã đưa