Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
22/06/2020 
 

Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành và địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà; chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần Nhân dân địa phương ngày một tốt hơn.

Theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2020, các cơ quan, đơn vị và địa phương trong toàn tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như:

Tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2000 – 2020; tổng kết các quyết định, kế hoạch của tỉnh về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh; xây dựng chương trình, nội dung triển khai thực hiện phong trào trong giai đoạn tiếp theo. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện phong trào. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân ở cơ sở.

Tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên về những hành vi ứng xử văn hóa trong trường học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo nâng cao trách nhiệm quản lý học sinh, sinh viên; nghiên cứu giải pháp phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em; tăng cường giáo dục pháp luật về văn hóa giao thông; không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông…

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho y bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó tập trung vào việc nâng cao ứng xử văn hóa, y đức của y bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân đến khám, chữa bệnh. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhằm tạo chuyển biến tích cực và sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào tại các địa phương nhằm bảo đảm hài hòa với chương trình công tác của các địa phương; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, chủ động tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Lựa chọn các nội dung cụ thể của phong trào thuộc lĩnh vực quản lý để tập trung chỉ đạo trong xây dựng đời sống văn hóa, nhất là văn hóa công sở, doanh nghiệp, trường học..., đặc biệt chú trọng chấn chỉnh kỷ cương, đẩy lùi “bệnh hình thức”.

Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp giữa các sở, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác truyền thông thực hiện phong trào, chú trọng lồng ghép các nội dung liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa vào các phong trào thi đua khác; đẩy mạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, trên báo chí, trên mạng xã hội, kiên quyết phản bác các luận điệu và những hành vi phản văn hóa, lệch chuẩn về văn hóa; đấu tranh, lên án mạnh mẽ các tệ nạn xã hội như: Mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng các chất ma túy, tệ nạn mại dâm, cờ bạc, cá độ gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phạm Thị Xuân Hương
 
Tin đã đưa