Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Tạo bước phát triển mới của VHNT các dân tộc thiểu số 
07/12/2014 
 
(Chinhphu.vn) - Mỗi văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số cần sáng tạo hơn nữa, phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao hơn nữa, tạo bước phát triển mới của VHNT các dân tộc thiểu số.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sỹ dân tộc thiểu số trong bảo tồn và phát huy các giá trị văn học nghệ thuật của dân tộc. Ảnh; VGP/Đình Nam
Toàn văn phát biểu của Phó Thủ tướng

Tới dự Đại hội lần thứ V, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cần chăm lo hơn nữa công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa đặc sắc của các dân tộc thiểu số, từ đó hình thành những giá trị văn học nghệ thuật mới.

Nhà văn Nông Quốc Bình, Chủ tịch Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam cho biết 943 hội viên của Hội là những hạt nhân chủ lực trong quảng bá các tác phẩm, công trình VHNT về các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, Hội cũng chăm lo bồi dưỡng, phát triển nhân tố mới, bồi dưỡng tác giả trẻ người dân tộc thiểu số, tạo nguồn kế cận phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Biểu dương những nỗ lực của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đóng góp cho sự phát triển VHNT; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung, của các dân tộc thiểu số nói riêng. Trong đó nhiều giá trị được tôn vinh là Di sản thế giới, Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sự phát triển của văn học nghệ thuật (VHNT) các dân tộc thiểu số minh chứng cho sức sống, tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, nền tảng văn hóa tinh thần đóng vai trò quan trọng, là sức mạnh, bản lĩnh và trí tuệ để đất nước vươn lên, vượt qua thách thức, tạo thời cơ cho mình khi đua tranh với các dân tộc, quốc gia khác trong xu thế toàn cầu hóa cùng với sự phát triển vũ bão của khoa học công nghệ.

Đại hội V, Hội VNHT các dân tộc thiểu số Việt Nam có sự tham dự của hơn 500 đại biểu đã bầu Ban Chấp hành mới với 21 ủy viên. Ảnh: VGP/Đình Nam

“Suốt chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, Dân tộc Việt Nam đã chiến thắng bao thiên tai địch họa nhờ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nhờ tinh thần quả cảm hy sinh và trí sáng tạo vô song. Nền văn hiến Việt Nam, nền tảng tinh thần, cội nguồn sức mạnh được vun đắp, trao truyền qua bao thế hệ con cháu Tiên Rồng. Hòa trong dòng chảy văn minh nhân loại, nền văn hiến ấy mãi bừng tỏa bản sắc đậm đà được tạo bởi những sắc màu rất riêng có mà hài hòa của các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam”, Phó Thủ tướng nói.

Vì vậy, dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số để các dân tộc anh em cùng bình đẳng, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển…

Ngoài lĩnh vực cơ sở vật chất, hạ tầng, điều kiện sản xuất, đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc với các giá trị văn học, nghệ thuật, ngôn ngữ, chữ viết, trang phục, thuần phong mĩ tục luôn luôn được chú trọng. Do đó, công tác gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng và của dân tộc ta nói chung đã có nhiều tiến bộ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam tiếp tục có đóng góp ngày càng quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách ưu việt về dân tộc của Đảng và Nhà nước; góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để đồng bào các dân tộc bị các đối tượng đi ngược lại đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chia rẽ, lôi kéo bằng việc sử dụng văn học nghệ thuật làm công cụ.

Với niềm tự hào và trách nhiệm trước nhân dân, Tổ quốc, trước lịch sử và tương lai của dân tộc, mỗi văn nghệ sỹ người dân tộc thiểu số cần đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu có nhiều tác phẩm chất lượng cao hơn nữa, tạo bước phát triển mới của VHNT các dân tộc thiểu số. Từ đó góp phần vào sự phát triển của nền VHNT nước nhà, tạo nền tảng và động lực tinh thần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

                                                                                                     Nguồn: Báo điện tử Chính phủ


ĐXH 
Tin đã đưa
(15/06)
(28/05)
(27/05)
(23/05)
(18/05)
(18/05)
(18/05)
(11/05)
(04/05)
(29/04)