Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Một vài định hướng hoạt động chuyên môn của Bảo tàng trong những năm tới 
21/01/2021 
 

Để hoàn thành tốt Kế hoạch số 60/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch ngày 29/3/2019 về việc nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức hoạt động tại Bảo tàng gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2019-2025; Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận, hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Ninh Thuận sẽ theo một số định hướng chủ yếu sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đội ngũ viên chức làm công tác chuyên môn nghiệp vụ của Bảo tàng

Trong thời gian qua, mặc dù hàng năm công tác nghiên cứu khoa học vẫn được thực hiện nhưng các đề tài nghiên cứu chủ yếu dừng lại ở cấp cơ sở nhằm bổ sung lượng thông tin cho công tác thuyết minh phục vụ khách thăm quan của Bảo tàng, song để từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới Bảo tàng cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học theo cả chiều rộng và chiều sâu, định hướng và tạo điều kiện thuận lợi để anh em làm công tác nghiên cứu khoa học nâng cấp các đề tài nghiên cứu lên cấp tỉnh và cấp quốc gia, đặc biệt là các đề tài nghiên cứu phi vật thể.

2. Đa dạng hóa các phương thức sưu tầm để ngày càng bổ sung thêm nhiều hiện vật có giá trị cho Bảo tàng

Như chúng ta biết, công tác sưu tầm vừa góp phần gìn giữ các di sản văn hóa vừa tạo cơ sở để nâng cao chất lượng khoa học của công tác trưng bày Bảo tàng. Chính vì thế, những năm tới Bảo tàng sẽ tiếp tục đa dạng hóa các phương thức sưu tầm như: Chủ động tiến hành những đợt sưu tầm ở các xã, huyện trong tỉnh và ngoài tỉnh nhằm bổ sung cho các chủ đề, các bộ sưu tập còn ít hiện vật, tăng cường giao lưu, học hỏi và vận động các nhà sưu tập tư nhân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng. Quan tâm hơn nữa đến việc sưu tầm, thu nhận những giá trị văn hóa phi vật thể có liên quan đến nội dung hoạt động của Bảo tàng như các quy trình chế tác ra sản phẩm của các nghề thủ công truyền thống trong tỉnh: Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; Gốm Bàu Trúc; Nón lá Quảng Sơn…, các phong tục, tập quán của các tộc người Kinh; Chăm; Raglai; K Ho; ChuRu…vì chính những giá trị văn hóa phi vật thể này sẽ làm phong phú và sinh động thêm nội dung truyền đạt cho khách thăm quan Bảo tàng.

3.Tăng cường các biện pháp bảo quản, phòng ngừa hữu hiệu nhằm kéo dài tuổi thọ cho hiện vật đồng thời tập trung xây dựng các bộ sưu tập hiện vật

Cho đến nay, kho cơ sở của Bảo tàng mới chỉ đáp ứng được việc bảo quản nguyên trạng các hiện vật khi nhập kho theo hướng thủ công và tránh mất mát, thất lạc hiện vật, còn việc xử lý kỹ thuật nhằm kéo dài tuổi thọ cho hiện vật chưa đủ điều kiện về trang thiết bị. Trong những năm tới cần tập trung bổ sung các thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ như: Tủ, kệ chuyên dụng; nhiệt kế; ẩm kế; giấy phi axit…, thường xuyên cử viên chức tham gia những khóa tập huấn về bảo quản hiện vật theo chất liệu nhằm nâng cao trình độ xử lý kỹ thuật hiện vật và có thể tiến hành phục chế hoặc làm lại hiện vật khi cần thiết. Tiếp tục tập trung xây dựng các bộ sưu tập hiện vật nhằm khai thác giá trị của chúng, phục vụ cho các hoạt động của Bảo tàng và làm nền móng cho trang web của Bảo tàng.

4.Tiếp tục chỉnh lý, bổ sung hoàn thiện phòng trưng bày cố định của Bảo tàng

Bốn năm qua, phòng trưng bày cố định của Bảo tàng đã được cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí thực hiện đưa vào sử dụng phục vụ khách thăm quan. Tuy nhiên, vì điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, cổ vật ít, hiện vật chưa phong phú nên trong những năm tới Bảo tàng cần có kế hoạch chỉnh lý, bổ sung hiện vật cho phòng trưng bày cố định. Đặc biệt ưu tiên cho khu vực trưng bày về kháng chiến chống Pháp, làm sao giữa các khu vực trưng bày có sự gắn kết chặt chẽ về mặt thời gian, không gian vừa phản ánh trung thực các sự kiện lịch sử vừa thể hiện rõ đặc trưng văn hóa các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh nhà.

5. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thông trong và ngoài Bảo tàng

Đây là một công việc hết sức cần thiết trong giai đoạn tới, làm sao cho nhiều người biết đến Bảo tàng Ninh Thuận hơn nữa thì ngoài việc có phòng trưng bày tốt, có cán bộ thuyết minh giỏi, có sổ ghi cảm tưởng cho khách, tham khảo ý kiến góp ý của khách, áp dụng công nghệ quét mã code QR tìm hiểu thông tin hiện vật trưng bày trong bảo tàng qua điện thoại thông minh, phát tập gấp, tổ chức các hoạt động trải nghiệm … vẫn chưa đủ mà trong những năm tới, Bảo tàng cần tiếp tục đi trưng bày triển lãm lưu động đưa Bảo tàng đến với công chúng nên dành sự ưu tiên cho đồng bào và các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người…để cho họ có điều kiện tiếp cận và hưởng thụ các di sản văn hóa. Bên cạnh đó, Bảo tàng cần phải xây dựng trang thông tin điện tử (website) vì đây là kênh giới thiệu, tuyên truyền cho khách tham quan trong và ngoài nước biết đến Bảo tàng.

6. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Bảo tàng

Biên chế được trên giao còn ít, đa số phải kiêm nhiệm, dù hiện nay 100% viên chức của Bảo tàng có trình độ đại học và trên đại học nhưng chỉ có 4/12 người được đào tạo đúng chuyên ngành Bảo tàng, số còn lại là các ngành gần như Tổng hợp Sử; Việt Nam học; Quản lý Văn hóa… thế nhưng trong quá trình công tác, các viên chức luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị cử đi tham gia các lớp tập huấn, nâng cấp trình độ chuyên môn vì vậy hầu hết mọi người đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Song với xu thế phát triển của thời đại khoa học, công nghệ hiện nay, công tác đào tạo, đào tạo lại trong tất cả các lĩnh vực: chính trị; nghiệp vụ; ngoại ngữ … nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bảo tàng vẫn còn là vấn đề cần phải được chú trọng nhằm đáp ứng nhu cầu bổ sung nguồn lãnh đạo và sự phát triển của Bảo tàng trong tương lai.

Trên đây là một số định hướng hoạt động chuyên môn của Bảo tàng Ninh Thuận trong những năm tới. Song muốn thực hiện được đòi hỏi sự đoàn kết, nỗ lực rất lớn của Ban Giám đốc cũng như toàn thể viên chức trong đơn vị. Đồng thời cũng rất cần sự hỗ trợ có hiệu quả của lãnh đạo cấp trên cũng như sự hợp tác tích cực của các Bảo tàng bạn và các nhà sưu tập tư nhân trong nước./.

  

                               Lê Thị Tuyết Ánh - Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận