Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở tuần 41/2015 
 
 
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 41/2015

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 41/2015

(Từ ngày 05/10 đến ngày 09/10)

 

1. Thứ Hai (05/10)

 - Sáng:     - Sinh hoạt toàn cơ quan (chào cờ đầu tháng)

                   - Giám đốc đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 07/10.

                   - Làm việc tại cơ quan (các PGĐ)

- Chiều:    - 14 giờ 00: Họp thống nhất nội dung Đồ án điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ văn hóa quần thể Quảng trường – Tượng đài – Bảo tàng, tại VP Sở Xây dựng (PGĐ Sĩ Sơn)

                   - Làm việc tại cơ quan (PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

2. Thứ Ba (06/10)1

- Sáng:      - 8 giờ 00: Họp bàn đặt tên tuyến đường ven biển (06km) đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa, tại HT Sở (PGĐ Sĩ Sơn, DSVH).

                   - 8 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật của 05 dự án; và kết quả thanh tra việc đầu tư mua sắm TTB y tế thuộc ngành Y tế, tại Phòng 1 VP UBND tỉnh (PGĐ Hòa)

                   - PGĐ Lộc đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 09/10/2015;

- Chiều:    - Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

3. Thứ Tư (07/10):

- Sáng:      - Làm việc tại cơ quan (Các PGĐ).

- Chiều:   - 14 giờ 00: Họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố, công trình công cộng và họp giải quyết chuyển đổi nghề theo Quyết định 69/QĐ-UBND, theo lịch VP UBND tỉnh (PGĐ Sĩ Sơn, DSVH).

                   - Làm việc tại cơ quan (PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

4. Thứ Năm (08/10)           

- Sáng:      - Làm việc tại cơ quan (GĐ,các PGĐ).

- Chiều:    - 14 giờ 00: Họp báo tình hình kinh tế - xã hội Quý III, theo lịch VP UBND tỉnh (GĐ).

                   - Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

5. Thứ Sáu (09/10)

- Sáng:      - Làm việc với TTNCVHC (GĐ, PGĐ Sĩ Sơn, PGĐ Hoà, VP Sở, NVVH, DSVH, TCCB, Thanh tra, NVDL, Trung tâm TTXTDL)

                   - Làm việc tại cơ quan (PGĐ Lộc).

- Chiều:    - 14 giờ 00: Họp Báo cáo lãnh đạo công tác ISO, tại Hội trường Sở (GĐ, các PGĐ, trưởng các phòng (BCĐ ISO), Tổ Thư ký chất lượng ISO).

 
                        * Các phòng họp thay lãnh đạo

1. Thứ Hai (05/10)

 - Sáng:     - 8 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tại HT Ủy ban nhân dân tỉnh (Cả ngày), (phòng Thanh tra)

2. Thứ Ba (06/10)1

- Sáng:      - 8 giờ 00: Khảo sát thực trạng sạt lỡ kiến trúc Tháp Lửa thuộc cụm di tích Tháp Pô Klong Girai, tại Tháp Pô Klong Girai (DSVH, BQLDA, Bảo tàng).

- Chiều:    - 14 giờ 00: Họp Tổ thư ký ISO chuẩn bị nội dung báo cáo lạo đạo ISO, tại Hội trường Sở (Tổ Thư ký chất lượng ISO).

3. Thứ Tư (07/10):

- Sáng:      - 7 giờ 30: Kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị Trung tâm VH tỉnh (Tổ kiểm tra)

4. Thứ Năm (08/10)           

- Chiều:    - 14 giờ 00: Kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị Thư viện tỉnh (Tổ kiểm tra)

 

Nơi nhận:

  - VP.UBND tỉnh (báo cáo);

  - Giám đốc, các PGĐ sở;

  - Các phòng ban, đơn vị trực thuộc sở;

  - Bảng thông báo và mạng nội bộ cơ quan;

  - Website Sở;

  - Lưu: VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

Đinh Xuân Hương