Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần 41  (16/10/2014)
Từ ngày 06/10 đến ngày 10/10
Lịch công tác tuần 40  (27/10/2014)
(Từ ngày 29/9 đến ngày 05/10)
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  (11/11/2014)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 40/2014

Lịch công tác tuần 21  (21/05/2015)
Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5
Lịch công tác tuần 27  (26/06/2015)
Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7
Lịch làm việc của lãnh đạo Sở tuần 41/2015  (05/10/2015)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở tuần 41/2015
Tuần thứ 27/2016  (05/07/2016)

(Từ ngày 04/7 đến ngày 08/7/2016)

Tuần thứ 09/2017  (01/03/2017)

(Từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017)

Tuần Thứ 10/2017  (07/03/2017)

(Từ ngày 06/3 đến ngày 12/3/2017)

Lịch công tác tuần thứ 20/2017  (16/05/2017)

(Từ ngày 15/5 đến ngày 19/5/2017)

Lịch công tác tuần thứ 28/2017  (11/07/2017)

(Từ ngày 10/7 đến ngày 14/7/2017)