Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 25/2021  (23/06/2021)
(Từ ngày 21/6 đến ngày 25/6/2021)
Lịch công tác tuần thứ 24/2021  (23/06/2021)
(Từ ngày 14/6 đến ngày 18/6/2021)
Lịch công tác tuần thứ 23/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 07/6 đến ngày 11/6/2021)

Lịch công tác tuần thứ 22/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 31/5 đến ngày 04/6/2021)

Lịch công tác tuần thứ 21/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 24/5 đến ngày 28/5/2021)

 

Lịch công tác tuần thứ 20/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 17/5 đến ngày 21/5/2021)

Lịch công tác tuần thứ 19/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 10/5 đến ngày 14/5/2021)

Lịch công tác tuần thứ 18/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 04/5 đến ngày 07/5/2021)

Lịch công tác tuần thứ 17/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2021)

Lịch công tác tuần thứ 16/2021  (23/06/2021)

(Từ ngày 19/4 đến ngày 23/4/2021)

Lịch công tác tuần thứ 08/2021  (26/02/2021)

(Từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021)

Lịch công tác tuần thứ 06/2021  (26/02/2021)

(Từ ngày 08/02 đến ngày 19/02/2021)

Lịch công tác tuần thứ 05/2021  (26/02/2021)
(Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021)