Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 52/2020 
21/12/2020 
 

(Từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020)

Thứ Hai (21/12 )

Sáng

- PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 22/12/2020.

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ V.C Hòa).

Thứ Ba (22/12)

Sáng

- 07 giờ 45Dự Hội thảo tham vấn về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm, tại HT Khách sạn Ninh Thuận (PGĐ V.C Hòa, đ/c Danh);

- 08 giờ 30: Họp giải quyết kiến nghị của UBND huyện Ninh Hải về đối với 02 cơ sở nhà đất liên quan đến chế độ cũ, tại PH Sở Tài chính (GĐ, đ/c Trinh).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo và cho ý kiến mô hình Vườn hoa Xuân 2021, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ; LĐ các phòng, đơn vị: P.QLVHGĐ, P.QLTTDL, TT VHNT tỉnh, Đoàn CMNDT, Bảo tàng, TT NCVH Chăm).

- 14 giờ 00: Dự HN Viên chức và NLĐ Bảo tàng tỉnh năm 2021 (LĐ Sở, LĐ P.QLVHGĐ, VP Sở).

Thứ Tư (23/12)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2020, tại HT Tỉnh ủy (PGĐ V.C Hòa);

- 08 giờ 00: Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã VN về phát triển du lịch (PGĐ N.V Hòa).

- 08 giờ 00: Dự HN Viên chức và NLĐ Trung tâm NCVH Chăm năm 2021 (LĐ Sở, LĐ P.QLVHGĐ, VP Sở).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Hội đồng tuyển chọn và quản lý HLV, VĐV thể  thao thành tích cao, tại HT Sở (PGĐ N.V Hòa, TV Hội đồng)

- 14 giờ 00: Dự HN Viên chức và NLĐ Đoàn CMNDT năm 2021 (PGĐ V.C Hòa, LĐ P.QLVHGĐ, VP Sở);

- Làm việc tại cơ quan ().

Thứ Năm (24/12)

Sáng

- 07 giờ 30: Thực hiện Báo cáo viên về VHCS, tại Trường Chính trị tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

- 08 giờ 00: Dự HN tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020, tại HT Bộ CHQS tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- 08 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo Đề tài Địa chí Ninh Thuận, tại PH Ban Tuyên giáo tỉnh ủy (GĐ);

- 08 giờ 00: Học tập Nghị quyết Đại hội ĐB Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tại HT UBND tỉnh (các đ/c Đảng ủy viên).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, tại PH Ban Tuyên giáo TU (PGĐ N.V Hòa);

- 14 giờ 00: Dự HN tổng kết 3 năm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, tại PH số 1-UBND huyện Ninh Phước (PGĐ V.C Hòa, LĐ P.QLVHGĐ, VP, LĐ TT NVVH Chăm);

- 14 giờ 00: Dự HN Viên chức và NLĐ Trung tâm TTXT du lịch năm 2021 (LĐ Sở, LĐ P.QLTTDL, VP Sở).

- 14 giờ 00: Dự HN Viên chức và NLĐ Ban QLDT năm 2021 (LĐ Sở, LĐ P.QLVHGĐ, VP Sở).

Thứ Sáu (25/12)

Sáng

- 07 giờ 30: Dự HN triển khai Luật bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ bí mật nhà nước, tại HT Công an TP.PR-TC (PGĐ V.C Hòa, đ/c Vũ Anh, Đạt);

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Tỉnh ủy, tại HT Tỉnh ủy (GĐ, PGĐ N.V Hòa);

- 08 giờ 00: Dự HN Viên chức và NLĐ Trung tâm HL&TĐ TDTT năm 2021 (LĐ Sở, LĐ P.QLTTDL, VP Sở).

Chiều

- 13 giờ 45: Hội nghị Cán bộ Công chức năm 2021 cơ quan Sở VHTTDL, tại HT Sở (LĐ Sở, toàn thể CB-CC CQ Sở, đại biểu mời).

Chủ Nhật (28/12)

Sáng

- 07 giờ 00: Dự Lễ khai mạc giải Bóng bàn CLB Lê Lợi mở rộng lần thứ I, năm 2020 tại Trung tâm HL TDTT (PGĐ N.V Hòa, LĐ P.QLTTDL).

Chủ Nhật (28/12)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập gđ 2012-2020”, tại Sở GD&ĐT (PGĐ V.C Hòa). .