Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 35/2020 
24/08/2020 
 

(Từ ngày 24/8 đến ngày 28/8/2020)

 

Thứ Hai (24/8)

Sáng

- 07 giờ 00: Họp giao ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại PH số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- 09 giờ 00: Họp rà soát các nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh, tại PH số 3 – VP.UBND tỉnh ();

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 15 giờ 30: Họp xử lý vướng mắc dự án Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, tại PH số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ V.C Hòa).

Thứ Ba (25/8)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Chiều

- 14 giờ 00: Tổng duyệt Chương trình Đại hội thi đua yêu nước tỉnh, tại HT.UBND tỉnh (GĐ, PGĐ V.C Hòa; LĐ Đoàn CMNDT, Trung tâm VHNT tỉnh và các thành viên liên quan);

- 15 giờ 30: Dự Lễ khởi công DA Cảng biển tổng hợp Cà Ná-Ninh Thuận, tại Cà Ná, Phước Diên, Thuận Nam (GĐ);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Tư (26/8)

Sáng

- 07 giờ 30: Dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020, tại HT.UBND tỉnh (Lãnh đạo Sở; Đại diện LĐ đơn vị và các cá nhân theo Danh sách tại CV số 886/SVHTTDL-VP ngày 13/7/2020).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo đề xuất việc triển khai thực hiện 47/125 thủ tục trong Danh mục TTHC dịch vụ công mức độ 4 trên HTPM Cổng DV công trực tuyến của tỉnh, tại HT Sở (Lãnh đạo Sở, LĐ các phòng thuộc Sở).

Thứ Năm (27/8)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp triển khai công tác triển lãm thành tựu phát triển KT-XH 5 năm 2015-2020, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ; LĐ các phòng: QLVHGĐ, QLTTDL, VP Sở; LĐ các đơn vị: TT VHNT tỉnh; LĐ 26 đơn vị tham gia triển lãm).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp đánh giá CC-VC quý III, tại HT Sở (Thành viên Hội đồng đánh giá CC-VC; Trưởng, phó Khối TĐKT ngành).

- 14 giờ 00: Dự họp thẩm tra Tờ trình về phân bổ và giao dự toán chi NSNN năm 2020 của Ban KT-NS HĐND tỉnh, tại PH số 2-VP.HĐND tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

- Họp xử lý vướng mắc về GPMB các dự án, theo lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Sáu (28/8)

Sáng

- Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cả ngày, theo lịch của VP. Tỉnh ủy (GĐ);

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ). 

Chiều

- 14 giờ 00: Họp Đảng ủy Sở, tại HT Sở (các Đảng ủy viên).