Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 24/2020 
08/06/2020 
 

(Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)

Thứ Hai (08/6)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Thứ Ba (09/6)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp triển khai nội dung Hội diễn NTQC tỉnh NT lần thứ XIII/2020, tại Trung tâm VHNT tỉnh (PGĐ V.C Hòa, Trưởng P.QLVHGĐ);
- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ N.V Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp nghe BC tình hình triển khai KH biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, tại tại PH số 3 – VP.UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa).
- 14 giờ 00: Họp bàn, thống nhất các nội dung dự thảo KH tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Du lịch VN (09/7), tại HT Sở (PGĐ N.V Hòa; LĐ: VP Sở, P.QLTTDL, Trung tâm TTXTDL, HHDL, Hội VHNT tỉnh).
- Làm việc tại cơ quan (GĐ).

Thứ Tư (10/6)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Thứ Năm (11/6)

Sáng

- 09 giờ 30: Dự phục vụ công tác kiểm toán nhà nước KVIII, tại HT Sở (LĐ Sở, Trưởng – phó các phòng chuyên môn, VP Sở).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Thứ Sáu (12/6)

Sáng

- 14 giờ 00: Họp thông qua bảng đăng ký các chỉ số DDCI năm 2020, tại HT Sở (LĐ Sở, Trưởng – phó các phòng chuyên môn, đ/c Đạt, Văn thư Sở).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp triển khai thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể, tại VP EDO (GĐ);
- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).