Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 15/2021 
12/04/2021 
 

(Từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021)

 

Thứ Hai (12/4)

Sáng

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

Chiều

-14 giờ 00: Dự họp thông qua dự thảo KH đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh tại PH. số 1 Văn phòng UBND tỉnh.  (GĐ, LĐ P.QLTTDL)

- Họp giao ban công tác VHTTDL quý I/2021 cấp huyện tại HT.Sở VHTTDL (PGĐ, Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Sở, các huyện, TP theo GM).

Thứ Ba (13/4)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp thông qua ý tưởng quy hoạch khu vực phía Nam sông Dinh thuộc Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KDL ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 (GĐ - tại Sở Xây dựng -  GM số 85/GM-SXD)

 - 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và KH thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC), tại Hội trường Thanh tra tỉnh (PGĐ).

Chiều

- Lãnh đạo Sở làm việc tại cơ quan.

Thứ Tư (14/4)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp thống nhất và phân công các nội dung công việc tổ chức  phục vụ Hội nghị giao ban Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh, Tp, khu vực Miền Trung và Tây Nguyên năm 2021 tại PH Đảng ủy Khối CQ - DN (GĐ).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ).

Chiều

- 13 giờ30: Dự buổi làm việc với Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp.HCM đến thăm và làm việc tại tỉnh, tại Phòng Khánh tiết, UBND tỉnh (PGĐ).

- Làm việc tại cơ quan (GĐ)

Thứ Năm (15/4)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp rà soát, thống nhất danh mục KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư (GĐ)

- Dự Hội nghị tổng kết 5 năm (2015-2020) hoạt động hàng ngày của đồng bào dân tộc và triển khai công tác phối hợp năm 2021 tại Làng VH - DL các dân tộc Việt Nam tại Nhà Công vụ, Đồng Mô, HN đến hết ngày thứ 6 (PGĐ)

Chiều

- 14 giờ 00: Họp BTC Đại hội TDTT tại HT Sở (GĐ, T/p BTC theo QĐ thành lập, giao P.QLTTDL chuẩn bị nội dung).

Thứ Sáu (16/4)

Sáng

- 07 giờ 00: Họp Hội đồng thẩm định QHSDĐ thời kỳ 2021-2030 và KH sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, tại PH số 3-VP.UBND tỉnh (GĐ).

Chiều

- 16 giờ 00: Dự Lễ khánh thành Nhà máy điện gió Trung Nam (GĐ).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ).

Thứ Bảy (17/4)

Sáng

- 07 giờ 00: Khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn huyện Ninh Hải và Thuận Bắc; tập trung tại VP.UBND tỉnh (GĐ, LĐ P.QLTTDL, LĐ TT.TTXTDL).