Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 15/2020 
06/04/2020 
 

(Từ ngày 06/4 đến ngày 10/4/2020)

Thứ Hai (06/4)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (GĐ);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (các PGĐ).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19, theo lịch của VP. UBND tỉnh ();

- Làm việc trực tuyến tại nhà (các PGĐ).

Thứ Ba (07/4)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (GĐ, PGĐ N.V Hòa).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (GĐ, PGĐ N.V Hòa).

Thứ Tư (08/4)

Sáng

- 06 giờ 00: Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, tại Cảng cá Đông Hải (GĐ);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (GĐ, PGĐ V.C Hòa).

Thứ Năm (09/4)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (GĐ);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (các PGĐ).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp bàn giải pháp quản lý, sử dụng tài sản công tại CS1-Trung tâm VHNT tỉnh (TT HĐ.TTN), tại HT Sở (GĐ, PGĐ V.C Hòa, LĐ: VP, P.QLVHGĐ, T.Tra Sở; Trung tâm VHNT tỉnh);

- Làm việc trực tuyến tại nhà (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Sáu (10/4)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp giao ban Thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19, theo lịch của VP. UBND tỉnh ();

- 08 giờ 00: Kiểm tra chống dịch Covid-19 cả ngày, theo lịch của VP. UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, theo lịch của VP. UBND tỉnh ();

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

- Làm việc trực tuyến tại nhà (PGĐ N.V Hòa).

Quản trị