Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 11/2020 
09/03/2020 
 

(Từ ngày 09/3 đến ngày 14/3/2020)

Thứ Hai (09/3)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác triển khai Quyết định 08/QĐ-UBND ngày 08/02/2020 và phòng chống dịch Covid-19, tại HT Sở (Lãnh đạo Sở, Tổ công tác PC dịch Covid-19, LĐ các phòng và đơn vị trực thuộc).

Chiều

- 15 giờ 00: Họp báo cáo việc trưng bày Nhóm tượng Bác Hồ và các dân tộc tỉnh Ninh Thuận, tại Ban Thường vụ tỉnh ủy (PGĐ.PT Sơn);

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Thứ Ba (10/3)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp Thường trực tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 và những khó khăn trong triển khai DA Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (Khu K2), tại PH BTV Tỉnh ủy (PGĐ.PT Sơn);

- 08 giờ 00: Họp triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ, tại VP BQLDA ĐTXDCCTDD&CN (PGĐ V.C Hòa);

- 09 giờ 00: Họp Thường trực BCĐ Phòng chống dịch Covid-19, tại PH số 1-VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa).

Chiều

- 16 giờ 00: Khảo sát dự án nâng cấp CSVC Bảo tàng tỉnh, tại Bảo tàng tỉnh (PGĐ.PT Sơn, LĐ Bảo tàng, VP Sở );

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Thứ Tư (11/3)

Sáng

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Lãnh đạo Sở).

Thứ Năm (12/3)

Sáng

- 08 giờ 00[cả ngày]: Tập huấn sử dụng ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động, tại HT Sở (PGĐ N.V Hòa, VP Sở, P.QLTTDL, TT.TTXTDL; mời Sở TTTT, VNPT, các DN du lịch);

- 08 giờ 00: Họp nghe BC kết quả triển khai công nhận huyện Ninh Phước đạt Nông thôn mới, tại PH số 1-VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn, PGĐ V.C Hòa);

- 09 giờ 15: Dự Hội nghị triển khai quy trình giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở VHTTDL, tại HT Sở (LĐ BTC tỉnh ủy và SNV chủ trì, UV BCH Đảng bộ Sở, LĐ Sở, Trưởng, phó các phòng và đơn vị thuộc Sở; BT Chi đoàn TN, CT Hội CCB, CT CĐCS Sở).

Chiều

- 14 giờ 00: Thẩm tra tờ trình và dự thảo NQ phê duyệt dự án nâng cấp CSVC Bảo tàng tỉnh, tại Bảo tàng tỉnh, tại PH số 2-HĐND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- 14 giờ 00: Họp nghe BC tình hình sắp xếp lồng bè tại khu vực biển Bình Sơn, tại PH số 1-VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Thứ Sáu (13/3)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19, tại PH trực tuyến VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Chiều

- 13 giờ 45: Dự Hội nghị trực tuyến Công bố dịch vụ công tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tại PH trực tuyến số 1-VP.UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa);

- 14 giờ 00: Dự Đại hội Chi đoàn cơ sở Sở VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2022, tại HT Sở (PGĐ V.C Hòa, toàn thể Đoàn viên Chi đoàn Sở);

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, các Phó GĐ).

Quản trị