Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần thứ 02/2021 
11/01/2021 
 

(Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)

Thứ Hai (11/01)

Sáng

- 07 giờ 15: Họp xét nâng lương trước trước thời hạn năm 2020, tại HT Sở (LĐ Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, đ/c Sương);

- 08 giờ 00: Dự HN trực tuyến toàn quốc "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, Người có công và xã hội năm 2021", tại PH trực tuyến số 1-VP.UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

Chiều

- PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 12/01/2021.

- 13 giờ 30: Họp Thường vụ Tỉnh ủy, tại PH BTV Tỉnh ủy (PGĐ V.C Hòa);

- 17 giờ 00: Dự buổi bàn giao nhiệm vụ của PCT.UBND tỉnh, tại PH số 3-VP.UBND tỉnh; 18 giờ 00, tại Aniise Villa Resort ((PGĐ V.C Hòa).

Thứ Ba (12/01)

Sáng

- 08 giờ 00 [01 ngày]: Kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với CC-VC ngành, tại HT Sở (PGĐ V.C Hòa, Chánh VP, đ/c Sương).

- PGĐ V.C Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 14/01/2021.

Chiều

- 14 giờ 00: Kiểm tra công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với CC-VC ngành, tại HT Sở (Chánh VP, đ/c Sương).

Thứ Tư (13/01)

Sáng

- 08 giờ 00 [01 ngày]: Dự  HN học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tại HT UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00: Dự  HN học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tại HT UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa).

Thứ Năm (14/01)

Sáng

- 08 giờ 00: Làm việc tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật về xe ôtô chuyên dùng (PGĐ N.V Hòa, Lãnh đạo: VP Sở, P.QLVHGĐ, Trung tâm VHNT tỉnh).

Chiều

- 14 giờ 00: Dự HN tổng kết công tác dân vận năm 2020, tại HT Ban Dân vận tỉnh ủy (PGĐ V.C Hòa).

Thứ Sáu (15/01)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự  HN Gặp mặt doanh nghiệp đầu năm 2021, tại HT UBND tỉnh (PGĐ N.V Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

Chiều

- 14 giờ 00:  Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, tại Trung tâm VHNT tỉnh (Tất cả Đảng viên thuộc Đảng bộ Sở).