Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần 41 
06/10/2014 
 
Từ ngày 06/10 đến ngày 10/10

1. Thứ Hai (06/10)

 - Sáng:    - Chào cờ, giao ban toàn cơ quan.
                - Họp giao ban lãnh đạo Sở với lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở, tại HT Sở (sau giờ đọc báo cơ quan).
                - 8 giờ 30: Làm việc với Viện Hàn Lâm Nga và Viện Hàn Lâm VN, tại VP UBND tỉnh (GĐ).
                - PGĐ Lộc nghỉ phép năm 2014 đến hết tuần.
                - Làm việc tại cơ quan (PGĐ Sĩ Sơn)
- Chiều:  - Họp Thường trực Tỉnh ủy, theo lịch VP UBND tỉnh (GĐ). 
                - Họp nghe báo cáo kết quả thẩm tra xác minh và chỉ đạo giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo, tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (PGĐ Sĩ Sơn)
2. Thứ Ba (07/10)
- Sáng:     - Hội nghị trực tuyến công tác ứng phó với siêu bão, theo lịch VP UBND tỉnh (PGĐ Sĩ Sơn).
                - Tham dự tọa đàm đánh giá tổng kết 09 năm thực hiện thi hành Nghị định 163/2005/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng muối I ốt cho người ăn, tại HT Sở Y tế (CVP).
                - Làm việc tại cơ quan (GĐ)
- Chiều:   - Họp báo Quý III/2014, tại Phòng họp số 3 UBND tỉnh (GĐ).
                - Họp hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí năm 2015 cho toàn ngành, tại HT Sở Tài chính (Phòng KHTC).
                - Làm việc tại cơ quan (PGĐ Sĩ Sơn)
3. Thứ Tư (08/10)
- Sáng:     - Họp giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2014 (GĐ, các PGĐ, LĐ các phòng ban các đơn vị trực thuộc Sở).
                - Tham dự tập huấn về công tác TDTT, tại Tp. HCM (PGĐ Lộc)
- Chiều:   - Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Sĩ Sơn).
4. Thứ Năm (09/10)
 - Sáng:    - Tập huấn công tác ISO, tại HT Sở (CBCC các Phòng chuyên môn thuộc Sở).
                - Dự Lễ phát động chiến dịch tiêm vắcxin sởi – Rubella tỉnh Ninh Thuận, tại Trường Mầm Non 16/4 (PGĐ Lộc).
                - Họp kiểm tra tình hình ủng hộ Quỹ vì người nghèo và thống nhất kế hoạch tổ chức Lễ phát động ủng hộ quỹ, tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (PGĐ Sĩ Sơn).
                - Làm việc tại cơ quan (GĐ)
- Chiều:   - Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Sĩ Sơn)
5. Thứ Sáu (10/10)
 - Sáng:    - Dự làm việc với TT Tỉnh ủy tại Ninh Sơn, theo lịch VP UBND tỉnh (PGĐ Sĩ Sơn).
                - Đoàn đi công tác Bình Thuận (GĐ, thành viên đoàn)
                - Làm việc tại cơ quan (GĐ)
- Chiều:   - Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Sĩ Sơn)
DXH