Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần 27 
 
 
Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7

1. Thứ Hai (29/6)
- Sáng:
          - 6 giờ 30: Dự lễ xuất quân Chương trình ”Học kỳ trong Quân đội” năm 2015 cấp Trung học cơ sở, tại Đề pô xe lửa Tháp Chàm (GĐ)
                         - 7 giờ: Giao ban BGĐ Sở với các Trưởng các Phòng chuyên môn, tại HT Sở.
                         - 8 giờ: Họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2015, tại Phòng họp trực tuyến UBND tỉnh (PGĐ Lộc).
                         - Đi học tại Tp. HCM hết tuần (PGĐ Sĩ Sơn)
                         - Làm việc tại cơ quan (các PGĐ Hòa).

- Chiều:         - 14 giờ: Họp xét thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2015 và xét kỷ niệm chương ngành VHTTDL, tại HT Sở (Hội đòng thi đua khen thưởng ngành)

2. Thứ Ba (30/6)
- Sáng:
        - 8 giờ: Họp Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 76, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (GĐ).
                 
- 8 giờ: Họp bàn phương án chi tiết hỗ trợ đoàn Carnaval hành trình kết nối Doanh nhân lần IV-2015, tại HT Sở (PGĐ Hòa, NVDL, Văn phòng Sở, các đơn vị liên quan).
                     
- 8 giờ: Họp thống nhất ý kiến tham mưu UBND tỉnh về việc lấp quy hoạch đồi cát Sơn Hải thành Trung tâm đua xe thể thao địa hình, tại Phòng họp Sở Xây dựng (PGĐ Lộc, phòng TDTT).
                  - 8 giờ: Dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Nội vụ, tại HT Sở Nội vụ (phòng TCCB)

- Chiều:        - Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

3. Thứ Tư (01/7)
- Sáng
:       - 8 giờ: Dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, tại Ban Tuyên giáo (PGĐ Hòa)
                      - 8 giờ: Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, tại HT Hội Nông dân tỉnh (PGĐ Sĩ Sơn).
                     
- 8 giờ: Dự HN Tỉnh ủy đánh giá tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm, theo lịch VPUBND tỉnh (GĐ)

- Chiều:         - 14 giờ: Họp giao ban công tác Báo chí tháng 6 năm 2015, tại Hội trường  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (GĐ).
                      - 14 giờ: Hội nghị sơ kết giai đoạn I thực hiện đề án ”Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biển, biên giới, hải đảo”, tại Hội trường A Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (PGĐ Hòa).

4. Thứ Năm (02/7)          
- Sáng:
          - Giám đốc làm việc với Trung tâm Văn hóa tỉnh (GĐ, PGĐ Hòa, Chánh VP, TCCB, KHTC, NV Văn hóa).
                         - Làm việc tại cơ quan (PGĐ Lộc).

- Chiều:         - Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

 5. Thứ Sáu (03/7)
- Sáng:         - 8 giờ: Dự Hội thảo đánh giá chỉ số PCI của tỉnh, theo lịch VPUBND tỉnh (GĐ)
- Chiều:        - Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

6. Thứ Bảy (04/7)
- Sáng:
       - 6 giờ 30: Dự lễ ra quân Ngày Hội Thanh niên tình nguyên "Vì cuộc sống tươi đẹp" 2015, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi tỉnh (PGĐ Hòa)

* Ghi chú: Các phòng họp thay lãnh đạo Sở

2. Thứ Ba (30/6)
- Sáng:
       - 8 giờ: Tham dự lớp tập huấn sáng chế và khai thác thông tin sáng chế, tại HT Sở Khoa học và Công nghệ (Chánh Thanh tra).

 

ĐXH