Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Tuần thứ 09/2017 
 
 

(Từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017)

Thứ Hai (27/02)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự họp mặt kỷ niệm 62 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, tại HT Sở Y tế (PGĐ Lộc);
- 08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”,…, tại HT Công an tỉnh (PGĐ Hòa);
- 09 giờ 00:  PGĐ Sĩ Sơn đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 01/3/2017.
- Làm việc tại cơ quan (GĐ).

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (GĐ, PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

Thứ Ba (28/02)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, tại HT Tỉnh ủy (GĐ);
- 08 giờ 00: Dự Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 và Sơ kết 03 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật…, tại HT Sở Tư pháp (PGĐ Hòa);
- 08 giờ 00: Tham gia điền phiếu điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của tỉnh, tại HT Sở Nội vụ (PGĐ Lộc, đ/c Ánh);

Chiều

- 14 giờ 00: Dự buổi làm việc BCĐ Trung ương tổng kết Nghị quyết về công tác tôn giáo, theo lịch VP.UBND tỉnh (GĐ);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

Thứ Tư (01/3)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp đánh giá phân loại cán bộ - công chức cơ quan Sở quý I/2017, tại HT Sở (GĐ, các PGĐ, Trưởng các phòng chuyên môn).

Chiều

- 14 giờ 00: Họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 02/2017, tại PH số 3 – VP.UBND tỉnh (GĐ);
- Làm việc tại cơ quan (PGĐ Lộc, PGĐ Hòa).

Thứ Năm (02/3)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo lịch VP.UBND tỉnh (GĐ);
- 08 giờ 00: Họp Đảng ủy, tại HT Sở (các Đảng ủy viên).

Chiều

- 14 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo lịch VP.UBND tỉnh (GĐ);
- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Thứ Sáu (03/3)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo lịch VP.UBND tỉnh (GĐ);
- 08 giờ 00: Họp triển khai đón xe đạp Nữ Quốc tế Bình Dương, tại Trung tâm HL&TĐ TDTT (PGĐ Lộc);
- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

Chiều- Làm việc tại cơ quan (BGĐ).

DOWNLOAD: LICH TUAN 09 2017.doc

Đoàn Minh Đạt