Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 45/2019  
05/11/2019 
Từ ngày 02/11 đến ngày 06/11

Thứ Hai (04/11)

 

Sáng

- 07 giờ 15: Trực tiếp công dân, tại Phòng tiếp công dân của Sở (PGĐ.PT Sơn);

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 10, tại PH Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (PGĐ V.C Hòa);

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị giới thiệu chính sách vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh, tại HT Sở Giao thông vận tải (PGĐ N.V Hòa);

 

Chiều

- 13 giờ 45: Trực tiếp công dân, tại Phòng tiếp công dân của Sở (PGĐ.PT Sơn);

- 14 giờ 00: Họp Chi bộ II – Sở VHTTDL, tại HT Sở (Đảng viên CB.II);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ.PT Sơn, PGĐ V.C Hòa).

 

Thứ Ba (05/11)

 

Sáng

- 08 giờ 00: Họp nghe BC KQ rà soát DA du lịch chậm tiến độ, theo lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- 08 giờ 00: Kiểm tra Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tại HT Sở (PGĐ V.C Hòa, Chánh VP Sở, Chánh Thanh tra Sở).

- Làm việc tại cơ quan

 

Chiều

- 14 giờ 00: Họp triển khai Kế hoạch tham gia Hội thao ngành VHTTDL Cụm thi đua các tỉnh ĐNB, tại HT Sở (PGĐ N.V Hòa, các đ/c tham gia đoàn);

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ.PT Sơn, PGĐ V.C Hòa).

 

Thứ Tư (06/11)

 

Sáng

- Tiếp Đại sứ Hà Lan và làm việc với tổ chức Phát triển Hà Lan SNV, theo lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- 07 giờ 30: Dự ĐH nội bộ Liên hiệp VHNT tỉnh NT nhiệm kỳ 2019-2024, tại HT Trung tâm VH tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

 

Chiều

- 13 giờ 45: Dự ĐH Liên hiệp VHNT tỉnh NT nhiệm kỳ 2019-2024, tại HT Trung tâm VH tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

- 14 giờ 00: Họp Chi bộ I – Sở VHTTDL, tại HT Sở (Đảng viên CB.I);

- 19 giờ 00: Dự Ngày hội truyền thông “Nam giới chia sẻ việc nhà”, theo lịch của VP.UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa);

 

Thứ Năm (07/11)

 

Sáng

- 08 giờ 00: Họp,

 

Chiều

- 14 giờ 00: Họp (PGĐ.PT Sơn);

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

 

Thứ Sáu (08/11)

 

Sáng

- 8 giờ 00: Họp, tại HT Sở (Các đ/c Đảng ủy viên).

 

Chiều

- 19 giờ 00:  Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tại UBND xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc (PGĐ V.C Hòa).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ N.V Hòa).

 

 
Lãnh đạo các phòng chuyên môn họp thay Ban Giám đốc

 

Thứ Ba (05/11)

Sáng

- 08 giờ 00: Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ, tại PH số 3 – VP.UBND huyện Bác Ái (đ/c Giang).

 

Quản trị