Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
Lịch công tác tuần SOVHTTDL
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 43/2019 
21/10/2019 
Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10

 

Thứ Hai (21/10)

 

Sáng

- 07 giờ 00: Tiếp công dân định kỳ, tại Phòng tiếp dân của Sở (PGĐ.PT Sơn)

Họp 9 (BGĐ Sở; LĐ: các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc liên quan).

- PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến ngày 18/10/2019.

 

Chiều

- 13 giờ 30: Tiếp công dân định kỳ, tại Phòng tiếp dân của Sở (Ủy quyền PGĐ V.C Hòa);

- 14 giờ 00: Họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Ngày Văn hóa Du lịch tại Hà Nội, tại PH số 1 – VP.UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn, PGĐ N.V Hòa, Trưởng P.QLVHGĐ, Trưởng Đoàn CMNDT, GĐ TT TTXTDL).

 

Thứ Ba (22/10)

 

Sáng

- 07 giờ 00: Họp rút kinh nghiệm Diễn tập PCKB của tỉnh năm 2019, theo lịch của VP. UBND tỉnh (PGĐ.PT Sơn);

- 08 giờ 00: Họp rà soát công tác chuẩn bị các nội dung được phân công thực hiện chương trình Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội, tại HT Sở (PGĐ.PT Sơn; PGĐ N.V Hòa; các Công chức Sở theo DS tham gia phục vụ; Thủ trưởng các đơn vị: Đoàn CMNDT, TT.VH tỉnh, TT.TTXTDL, TT.NCVH Chăm, BQLDT  HH Du lịch NT; đại diện 3 cơ sở: cừu, dệt, gốm ).

 

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (BGĐ Sở).

 

Thứ Tư (23/10)

 

Sáng

- 07 giờ 30 [cả ngày]: Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy lần thứ 79, theo lịch của VP. Tỉnh ủy (PGĐ.PT Sơn);

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

 

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (các PGĐ).

 

Thứ Năm (24/10)

 

Sáng

- PGĐ.PT Sơn, PGĐ N.V Hòa đi công tác ngoài tỉnh đến ngày 28/10/2019.

- 07 giờ 30: Dự HN Tổng kết 10 năm Chương trình XD Nông thôn mới, theo lịch của VP. UBND tỉnh (PGĐ V.C Hòa).

 

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

 

Thứ Sáu (25/10)

 

Sáng

- 20 giờ 00 [đến hết ngày 27/10]: Khai mạc và tổ chức các Chương trình Ngày hội Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội (ngành VHTTDL).

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

 

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (PGĐ V.C Hòa).

 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn họp thay Ban Giám đốc

 

Thứ Năm (24/10)

Sáng

- 08 giờ 00: Họp báo cáo kết quả thực hiện các công trình, DA phải thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019, tại PH số 1 - Sở Tài nguyên và Môi trường (đ/c Thái Anh).

Quản trị