Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
18/05/2021 
 

Thực hiện Công văn số 761/BVHTTDL-TV ngày 01/3/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khuyến khích hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng. Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản triển khai đến Thư viện tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân thành lập, duy trì hoạt động của thư viện công cộng, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng tại địa phương.

Theo đó,yêu cầu các đơn vị thiết lập cơ chế phối hợp giữa thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng, thư viện cộng đồng với các loại hình thư viện khác trong việc tổ chức các hoạt động thư viện theo quy định của pháp luật.Tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện trên địa bàn; các quy định mới về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thư viện; rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng để tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt các quy định mới ban hành trong lĩnh vực thư viện. Chỉ đạo, hướng dẫn thư viện công cộng trên địa bàn triển khai các hoạt động tư vấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; luân chuyển tài nguyên thông tin và phối hợp trong việc cung ứng dịch vụ thư viện đối với thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng và thư viện cộng đồng phục vụ nhu cầu tiếp cận thông tin, tri thức của người dân trên địa bàn.

                                                                                       Mai Thị Phượng Thủy

                       (Phòng QLVHGĐ)