Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Hội đồng cấp cơ sở thông qua 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” 
03/08/2021 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3061/KH-UBND ngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về triển khai tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tại tỉnh Ninh Thuận;

Nhằm xét chọn, tôn vinh những nghệ sĩ có đủ phẩm chất đạo đức, có cống hiến nổi trội, có tài năng nghệ thuật xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình nghệ thuật biểu diễn của tỉnh nhà; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận có văn bản triển khai giao Đoàn Ca múa nhạc dân tộc thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 – 2021 theo đúng quy trình, thủ tục, hồ sơ quy định tại Nghị định 89/2014/NĐ-CP và Nghị định 40/2021/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Vào ngày 05/7/2021 Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh Ninh Thuận thành lập Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu  “Nghệ sĩ ưu tú” gồm 5 thành viên đại diện có uy tín chuyên môn cao trong lĩnh vực nghệ thuật và các cá nhân được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú của Tỉnh, trong đó ông Võ Thọ Thái, NSƯT – Trưởng đoàn Ca múa nhạc dân tộc làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 của Đoàn Ca múa nhạc dân tộc triển khai tổ chức họp phiên toàn thể vào ngày 08/7/2021 để xem xét, thẩm định hồ sơ. Kết quả quá trình họp xét, về lĩnh vực âm nhạc có 01 nghệ sĩ đạt 100% số phiếu đồng ý đủ điều kiện để gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10./.

 

 Phạm Thị Thu Hằng (Đoàn CMN Dân tộc)