Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Xây dựng Đảng, Đoàn thể
Xây dựng Đảng, Đoàn thể
Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, Nhiệm kỳ 2020-2025 
21/10/2020 
Toàn cảnh lớp học Nghị Quyết

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 14/9/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh; vào ngày 20/10/2020, Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII (nhiệm kỳ 2020-2025). Tham gia lớp học có các đồng chí cấp ủy, đảng viên các chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Sở.


đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh

Trong thời gian 01 buổi, các đồng chí tham gia lớp học đã nghe đồng chí Lê Đức Khai, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh trình bày những nội dung cơ bản, quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Qua lớp học đã giúp cho các cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm rõ chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình công tác thực hiện Nghị quyết phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục triển khai tuyên truyền Nghị quyết trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị./.

Lê Phú Dũng - CVP Sở