Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Văn bản dự thảo lấy ý kiến
Góp ý Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận, giai đoạn 2020-2025” 
20/07/2019 
 

Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình tại các kỳ họp năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021,

Sở Văn hóa, Thể thao Du lịch xây dựng Dự thảo Đề án ”Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận, giai đoạn 2020-2025”, kính đề nghị quý đơn vị nghiên cứu, góp ý để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, tham mưu UBND tỉnh theo quy định

Văn bản góp ý vui lòng gửi về Trung tâm Thông tin Xúc Tiến Du lịch – 02 Trần Quang Diệu, TP. Phan Rang – Tháp Chàm; đồng thời bản mềm gửi vào email: lethanhhien.xtdl@gmail.com trước ngày 20/8/2019. Sau thời gian trên nếu quý đơn vị không có văn bản góp ý xem như đồng ý./.

(1). To trinh UBND tinh.doc
(2). BC tac đong cua chinh sach.doc
(3). QĐ UBND tinh.doc
(4). De cuong NQHDND.doc
(5).BC KQPTDL 2012-2016.doc
(6). De an XTQBDL 2020.2025.doc
(5).BC KQPTDL 2012-2016.doc
Quản trị