Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Giới thiệu sách “Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” 
19/03/2021 
 

       “Tổng tuyển cử là một dịp cho toàn thể quốc dân tự do lựa chọn những người có tài, có đức để gánh vác công việc nước nhà. Trong cuộc Tổng tuyển cử, hễ là những người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái trai, giàu nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, chỉ có Nhà nước do Nhân dân bầu ra mới là một nhà nước hợp pháp. Bởi vậy, việc sớm xây dựng Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là đặc biệt cần thiết và quan trọng. Xem Nhân dân là những người chủ thực sự của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, Thư viện tỉnh Ninh Thuận trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc quyển sách Tài liệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Thuận phát hành năm 2021. Tài liệu có độ dài 240 trang đã cung cấp một số văn bản chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;  trình bày tất cả 182 câu hỏi - đáp liên quan đến công tác bầu cử.

Quyển sách này rất hữu ích và thiết thực trong quy trình thực hiện, góp phần làm nên thành công tốt đẹp của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sách đang được phục vụ tại các kho Địa chí (DCS.001869 - 1870), kho Mượn (M.042338 - 42339) và kho Luân chuyển (LC.025097 - 25098).

Thư viện tỉnh Ninh Thuận rất hân hạnh phục vụ quý độc giả!

 

Nguyễn Thị Thùy Hương – Thư viện Tỉnh