Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Phòng chống tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Giám đốc Sở trao Quyết định phụ trách điều hành hoạt động Phòng Quản lý thể thao và du lịch và Phó Chánh Thanh tra Sở. 
04/11/2020 
Ông Hồ Sĩ Sơn - Giám đốc Sở VHTT&DL trao Quyết định phụ trách điều hành hoạt động Phòng Quản lý thể thao và du lịch và Phó Chánh Thanh tra Sở.

Căn cứ Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận;

 

Ngày 02/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp giao ban, chào cờ đầu tháng đồng thời: trao Quyết định phân công ông Phan Đức Cường, Phó Trưởng phòng Quản lý thể thao và du lịch phụ trách điều hành hoạt động Phòng Quản lý thể thao và du lịch  kể từ ngày 01/11/2020 cho đến khi kiện toàn chức danh Trưởng phòng Quản lý thể thao và du lịch; tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Vũ Hải, Phụ trách Phòng Phát hành phim, Triển lãm và Sự kiện thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ Thuật, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời gian giữ chức vụ: 05 năm, kể từ ngày 15/10/2020 đến ngày 14/10/2025.

Đính kèm nội dung Quyết định số: 215.pdf ;225.pdf

 

Đoàn Minh Đạt