Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Công tác triển khai phổ biến, tìm hiểu các chính sách pháp luật có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2020. 
27/12/2020 
 


Thực hiện Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2015-2020 (giai đoạn I)”; Kế hoạch số 700/KH-BCĐ ngày 11/3/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, năm 2020;
Nhằm tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân là các em học sinh, đoàn viên, thanh thiêu niên trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bác Ái nói riêng hiểu rõ hơn về một số kiến thức pháp luật, qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội, công đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân va gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số
.

Ngày 23/9/2020 Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận liên tịch với UBND huyện Bác Ái, ký ban hành Kế hoạch liên tịch số 34/KHLT-BDT-UBND về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu các chính sách pháp luật có liên quan đến tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, năm 2020 tại huyện Bác Ái vào ngày 25/11/2020 và đã thành công tốt đẹp.

Nguyễn Quang Vinh

 
Tin đã đưa