Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Hoạt động Sở, Ngành
Hoạt động Sở, Ngành
Công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận hưởng ứng viết tin, bài trênTrang thông tin điện tử  
14/05/2021 
 

Hưởng ứng phát động của lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngành VHTTDL Ninh Thuận đã tích cực hưởng ứng viết tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của ngành.

Cùng với việc tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, công chức, viên chức của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc nghiên cứu nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn để viết các tin, bài nhằm góp phần tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; kịp thời đưa tin về các hoạt động diễn ra tại các đơn vị trong toàn ngành.

Thông qua hoạt động viết tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở đã giúp cho mỗi công chức, viên chứcnêu cao trách nhiệm, tăng cường nghiên cứu, cập nhật thông tin, trau dồi và rèn luyện kỹ năng viết, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn; từ đó góp phần làm phong phú, đa dạng các tin, bài trên Trang thông tin điện tử của ngành.

 

                                                                                                Lê Thị Thanh Châu