Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Văn hóa
Lĩnh vực Văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng 
27/05/2021 
 
Ngày 20/5/2021, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 1637/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 về “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”.

Nội dung bao gồm: Tuyên truyền, vận động bổ sung những quy định đặc thù trong hòa giải các vụ việc bạo lực gia đình khi sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Tuyên truyền, vận động sửa đổi quy định về biện pháp cấm tiếp xúc trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng nội dung và tổ chức tuyên truyền trên truyền hình về các biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý người có hành vi bạo lực gia đình; Xây dựng tiểu phẩm sân khấu và tuyên truyền trên truyền hình; Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với người cao tuổi nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tuyên truyền về phòng, chống hành vi bạo lực gia đình với trẻ em nhân Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ nhân Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Xây dựng chương trình tọa đàm và tổ chức tuyên truyền trên truyền hình về chính sách đối với nạn nhân bạo lực gia đình; Xây dựng chương trình Luật và Chính sách và tổ chức tuyên truyền trên truyền hình. "Luật và Chính sách"; Xây dựng Chương trình Hỏi - Đáp chính sách về phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền trên truyền hình; Tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình với phụ nữ nhân Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Thông qua việc tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên phương tiện truyền thông đại chúng nhằm mục đích nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đặc biệt là người đứng đầu chính quyền cơ sở về phòng, chống bạo lực gia đình. Phản ánh kịp thời những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; vận động người có uy tín trong xã hội ủng hộ những chính sách mới, tiến bộ trong dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi, bổ sung) nhằm tạo hành lang pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên gia đình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình./.

                                                                                   

Hằng Nga - (Phòng QLVHGĐ)