Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tỉnh Ninh Thuận
Nhập từ khóa...Tìm kiếm
Lĩnh vực Gia đình
Lĩnh vực Gia đình
Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền tháng hành đồng quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt Nam 28/6/2017 
10/07/2017 
 

Thực hiện Văn bản số 2146/UBND-KGVX ngày 7/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền “tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2017. Trên cơ sở báo cáo của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện Thành phố; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo như sau

Đoàn Minh Đạt  
Tin đã đưa