Văn bản góp ý

Khảo sát thực trạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước(28/03/2013)

Ngày 28/3/2013, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số  240 /STTTT-CNTT gửi các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc khảo sát thực trạng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.

Tải Phục lục phiếu khảo sát tại đây./.