Báo chí xuất bản
Báo chí xuất bản
Triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới 
25/09/2020 
 

Ngày 23-9-2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3423/KH-UBND về việc triển khai Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Với mục đích phổ biến, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; phát huy vai trò của báo chí trong việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đó, cần tập trung các tuyến tin bài, phim, phóng sự thông tin, tuyên truyền về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới; nêu gương các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực, địa bàn có nhiều khó khăn, đặc biệt là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

LTHN

 
Tin đã đưa
(02/04)
(29/03)
(19/02)
(03/02)
(12/01)
(08/01)
(30/12)
(17/12)
(10/12)
(08/10)