Tin hoạt động
Tin hoạt động
Tổng kết hoạt động ngành Thông tin và Truyền thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 
10/01/2020 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Nguồn ảnh Cổng TTĐT tỉnh)

     Ngày 08/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Thông tin và Truyền thông. Tham dự hội nghị có Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và lãnh đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, lãnh đạo các doanh nghiệp, bưu chính, viễn thông và thường trú các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh.

     Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tình hình hoạt động của ngành năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông, năm 2019 đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đề ra của ngành.

     Về lĩnh vực báo chí, xuất bản hoạt động theo đúng định hướng của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Các cơ quan báo chí, xuất bản đã thông tin, tuyên truyền tốt các chủ trương, giải pháp của tỉnh, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Đưa tin chính xác, phản ánh đầy đủ.

     Về lĩnh vực Công nghệ thông tin đã đi vào hoạt động thực chất và ý nghĩa, Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD.Office) được triển khai đồng bộ thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã, với tổng số 6.524 người sử dụng. 100% các cơ quan quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã gửi, nhận 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) có ký số qua phần mềm.Trong năm 2019, đã số hóa 470.339 văn bản đến (tăng 19,25% so với năm 2018) và 160.215 văn bản đi (tăng 11,65% so với năm 2018); Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 47 Trang thông tin điện tử của các cơ quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể đã cập nhật cơ bản đầy đủ các nội dung thông tin theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ tạo môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp; đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Ninh Thuận có cung cấp giao diện cho thiết bị di động và hoàn thành việc kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia. Tổng số thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh là 1.966 thủ tục được cung cấp trên Cổng dịch vụ Công trực tuyến của tỉnh đạt 100% (cấp tỉnh 1.504; cấp huyện 293; cấp xã 169). Mức độ 3 có 1.723 thủ tục, mức độ 4 có 74 thủ tục và cung cấp 169 dịch vụ công mức độ 2 cấp xã. Số lượng hồ sơ được giải quyết thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh là 19.163 hồ sơ; công tác an tòa thông tin mạng được bảo đảm.

    Về lĩnh vực bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất lượng phục vụ, hạ tầng bưu chính chuyển phát có 102 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình quân 3,24 km/1 điểm và bình quân số người được cung cấp dịch vụ 5.950 người/1 điểm; hạ tầng mạng truyền dẫn cáp quang được triển khai đến 100% địa bàn thôn dân cư, sóng di động công nghệ 3G được phủ đến 100% địa bàn thôn dân cư; sóng di động công nghệ 4G được phủ đến 90% địa bàn thôn dân cư; tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh là 665.633 thuê bao, đạt mật độ 112,62 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao internet băng rộng trên toàn tỉnh là 282.455 thuê bao, mật độ internet trên toàn tỉnh là 89,17 thuê bao/100 dân; Công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai đồng bộ, kịp thời trên các lĩnh vực quản lý của ngành.

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ tỉnh giao, biểu dương những đóng góp của ngành Thông tin và Truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí đề nghị ngành bám sát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; tạo bước đột phá thúc đẩy ứng dụng CNTT hướng tới xây dựng đô thị thông minh; tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại theo đúng tôn chỉ, mục đích và quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và các sự kiện, các ngày lễ lớn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh.

Thành Thông