Thông tin tuyên truyền
Thông tin tuyên truyền
Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021 
25/02/2021 
 

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 24/02/2021  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 885/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện trong suốt cả năm 2021 và chủ đề cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 là: “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 bao gồm: các hoạt động trong tháng cao điểm tuyên tuyền, tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 09/3/2021-31/3/2021; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng dự kiến từ ngày 13/3/2021-16/3/2021; tổ chức phát vật phẩm có khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 09/3/2021-15/3/2021. Đồng thời vận động các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động tri ân người tiêu dùng, các sự kiện công cộng hướng về cộng đồng người tiêu dùng…Ngoài ra, sẽ duy trì tổ chức các hoạt động nối tiếp Tháng cao điểm như: Tổ chức tập huấn, tuyên truyền về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công tác kết nối Tổng đài tư vấn, hỗ trợ tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại phát sinh về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Để triển khai đạt hiệu quả các nội dung của Kế hoạch, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng để từng bước đưa Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam thành động lực và điểm nhấn quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh cho tỉnh và cho đất nước./.

 

Đặng Thị Bích Phượng